• SKN Mobile Applications Developers
  SKN Mobile Applications Developers

  Koło naukowe działające na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersetu Technologicznego w Szczecinie przy Katedrze Architektury Komputerów i Telekomunikacji.

  O nas

SKN Mobile Applications Developers 

jest kołem naukowym działającym na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersetu Technologicznego w Szczecinie przy Katedrze Architektury Komputerów i Telekomunikacji.

Do celów Koła należą w szczególności: 

 • Pobudzanie zainteresowań naukowych wśród studentów.
 • Propagowanie, zagłębianie oraz dzielnie się wiedzą z zakresu programowania aplikacji mobilnych w szczególności na system Google Android oraz z wykorzystaniem popularnych protokołów komunikacji bezprzewodowej tj. WiFi,Bluetooth etc.
 • Integracja środowiska studenckiego.
 • Popularyzacji i zachęcanie do programowania aplikacji na urządzenia mobilne wśród społeczności studentów Wydziału Informatyki ZUT.

Cele i zadania Koła realizowane są poprzez: 

 • Organizację i uczestnictwo w seminariach i spotkaniach naukowych.
 • Prowadzenie działalności popularyzującej oraz organizowanie spotkań i dyskusji o tematyce związanej z szeroko pojętym programowaniem aplikacji mobilnych, uwzględniając w szczególności system Google Android.
 • Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami.
 • Umieszczanie na stronie internetowej Koła wszelkich materiałów zgromadzonych podczas jego działalności, w tym wykładów oraz projektów aplikacji będących własnością Koła w celach edukacyjnych.
 • Wyjazdy na seminaria i konferencje oraz targi branżowe.

Spotkania:

Każdy wtorek godz. 10:15, sala 201 WI2

Dodatkowe informacje:

Opiekun koła: dr inż. Radosław Maciaszczyk

Zarząd koła:

Przewodniczący: Michał Bednarski

Wiceprzewodniczący: Bartosz Kozajda

Skarbnik: Anna Anku